محبوب ترین دسته بندی ها

محبوب ترین محصولات

منکس
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 32 آمپر پنج شاخه روکار

تیپ کالا: 27008+4
نر و ماده 32 آمپر، پنج شاخه، 400 ولت، روکار (دیواری)، IP44

منکس
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 32 آمپر چهار شاخه روکار

تیپ کالا: 27006+264
نر و ماده 16 آمپر، چهار شاخه، 400 ولت، روکار (دیواری)، IP44

منکس
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 32 آمپر سه شاخه روکار

تیپ کالا: 27005+260
نر و ماده 32 آمپر، سه شاخه، 230 ولت، روکار (دیواری)، IP44

منکس
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 16 آمپر پنج شاخه روکار

تیپ کالا: 27004+3
نر و ماده 16 آمپر، پنج شاخه، 400 ولت، روکار (دیواری)، IP44

منکس
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 16 آمپر چهار شاخه روکار

تیپ کالا: 27002+252
نر و ماده 16 آمپر، چهار شاخه، 400 ولت، روکار (دیواری)، IP44